saguar1

YANAI Lab

Yanai Laboratory, Department of Computer Science, The University of Electro-Communications, Tokyo
Member > Yanai Lab > Department of Computer Science > The Univsity of Electro-Communications  

2017 Members

 • Professor
 • PhD Students
  • Wataru Shimoda
  • Takehiko Sashida
 • Master Course Students
  • Tsuyohito Araki
  • Takumi Ege
  • Rompei Takahashi
  • Chengze Liu
  • Bold Bilegsaikhan
  • Yuta Ide
  • Yuuki Izumi
  • Yu Sugiyama
  • Jae Hyeong Cho
  • Katsutoshi Maeda
  • Reiji Matsudaira
 • Undergrad Students
  • Yoshikazu Ando
  • Kaimu Okamoto
  • Asato Matsumoto
  • Keisuke Gomi 
  • Daichi Horita
 • JUSST Student
  • Zhang Runtong
  • Wu Yuchen

 • Alumni & Alumnae
  • Zaira Garcia Nonoal (2018 JUSST)
  • ITO, Yoshifumi (2017 master)
  • OIKAWA, Yusuke (2017 master)
  • KOBAYASHI, Hayato (2017 master)
  • TANNO, Ryosuke (2017 master)
  • NARUSAWA, Atsushi (2017 master)
  • Natsagdorj Choijilsuren (2017 master)
  • OKUNO, Ryota (2017 undergrad)
  • MATSUO, Shin (2016 master)
  • NAGANO, Tetsuya (2016 undergrad)
  • Dr. Do Hang Nga (2014 Doctor, 2015 Post-doc)
  • OKAMOTO, Koichi (2015 master)
  • Vu Gia Truong (2015 master)
  • KAKIMORI, Takao (2015 master)
  • KANEKO, Takamu (2014 master)
  • KAWANO, Yoshiyuki (2014 master)
  • SATOH, Takanori (2014 master)
  • HARADA, Hiroyoshi (2014 master)
  • OHSUMI, Tasuku (2014 undergrad)
  • Nyam Amarbayasgalan (2014 undergrad)
  • FUJIMORI, Yoshiki (2014 undergrad)
  • KOHARA, Yuuya (2013 master)
  • SHIMODA, Yasushi (2013 master)
  • ISHII, Takaaki (2013 undergrad)
  • MIZUTOMI, Yamato (2013 undergrad)
  • HIZUME, Kazuya (2012 master)
  • MATSUDA, Yuuji (2012 master)
  • OOSAWA, Shougo (2012 undergrad)
  • OKAMOTO, Masaya (2012 undergrad)
  • KAINUMA, Reiji (2012 undergrad)
  • SAITO, Chihiro (2012 undergrad)
  • AKIYAMA, Mizuki (2011 master)
  • AITA, Masaru (2011 master)
  • MARUYAMA, Takuma (2011 master)
  • MOCHIZUKI, Hirofumi (2011 undergrad)
  • NAKAJI, Yusuke (2011 undergrad)
  • MIYACHI, Kentaro (2011 undergrad)
  • MUKAI, Yasuki (2011 undergrad)
  • OKUYAMA, Kouya (2010 master)
  • KAWAKUBO, Toshihide (2010 master)
  • HOASHI, Hajime (2010 master)
  • MIYABE, Souichi (2010 undergrad)
  • KAWAI, Keisuke (2010 undergrad)
  • SHIBATA, Yousuke (2010 undergrad)
  • AKIMA, Yuuta (2009 master)
  • NOGUCHI, Akitsugu (2009 master)
  • YAEGASHI, Keita (2009 master)
  • ITOU, Noboru (2009 undergrad)
  • TSAGAANTSOOJ, Tuvshinsaikhan (2009 undergrad)
  • KITAHARA, Akio (2008 master)
  • TOU, Shien (2008 master)
  • JOUTOU, Taichi (2008 master)
  • KOIKE, Yuusuke (2008 undergrad)
  • Suwandi (2008 undergrad)
  • TOMIZUKA, Minoru (2008 undergrad)
  • YANAGINARA, Yuuki (2008 undergrad)
  • QIU, Bingyu (2008 JUSST)
  • LIU, Ounan (2007 master)
  • TAKADA, Keisuke (2007 undergrad)
  • NAKANISHI, Yuuya (2007 undergrad)
  • MIHARA, Kazuki (2007 undergrad)
  • WATANABE, Takashi (2007 undergrad)
  • IYOTA, Tatsuya (2006 master)
  • AKUTSU, Takayuki (2006 master)
  • KOBAYASHI, Hiromasa (2006 undergrad)
  • FUKUDA, Hiroko (2006 undergrad)
  • YAMADA, Satoshi (2006 undergrad)
  • NOGUCHI, Daisuke (2006 undergrad)