saguar1

YANAI Lab

Yanai Laboratory, Department of Computer Science, The University of Electro-Communications, Tokyo
Member > Yanai Lab > Department of Computer Science > The Univsity of Electro-Communications  

2019 Members

 • Professor
 • PhD Students
  • Takehiko Sashida
  • Keisuke Gomi 
 • Master Course Students
  • Katsutoshi Maeda
  • Kazuki Ide
  • Shu Narutomi
  • Mana Takeda
  • Sousuke Mizuno
  • Kento Adachi
  • Aoi Takayanagi
  • Yuchen Qian
  • Zhongtao Chen
  • Yuma Honbu
  • Kento Terauchi
 • Bachelor Students
  • Daiki Shimizu
  • Kohei Yamamoto
  • Yang Jing

 • Alumni & Alumnae
  • Kaimu Okamoto (2019 master)
  • Honghui Yuan (2019 master)
  • Nyamdorj Erdenemaa (2019 bachelor)
  • Gibran Benitez-Garcia (2019 post-doc)
  • Wataru Shimoda (2019 doctor)
  • Rompei Takahashi (2019 master)
  • Yuta Ide (2019 master)
  • Yuuki Izumi (2019 master)
  • Yu Sugiyama (2019 master)
  • Jaehyeong Cho (2019 master)
  • Reiji Matsudaira (2019 master)
  • Daichi Horita (2019 bachelor)
  • Lin, HanPo (2019 JUSST)
  • Leonel Rosas (2019 JUSST)
  • Wu, Yuchen (2019 JUSST)
  • Zhang, Runtong (2019 JUSST)
  • Tsuyohito Araki (2018 master)
  • Takumi Ege (2018 master)
  • Chengze Liu (2018 master)
  • Bold Bilegsaikhan (2018 master)
  • Yoshikazu Ando (2018 bachelor)
  • Asato Matsumoto (2018 bachelor)
  • Zaira Garcia Nonoal (2018 JUSST)
  • ITO, Yoshifumi (2017 master)
  • OIKAWA, Yusuke (2017 master)
  • KOBAYASHI, Hayato (2017 master)
  • TANNO, Ryosuke (2017 master)
  • NARUSAWA, Atsushi (2017 master)
  • Natsagdorj Choijilsuren (2017 master)
  • OKUNO, Ryota (2017 bachelor)
  • MATSUO, Shin (2016 master)
  • NAGANO, Tetsuya (2016 bachelor)
  • Dr. Do Hang Nga (2014 doctor, 2015 post-doc)
  • OKAMOTO, Koichi (2015 master)
  • Vu Gia Truong (2015 master)
  • KAKIMORI, Takao (2015 master)
  • KANEKO, Takamu (2014 master)
  • KAWANO, Yoshiyuki (2014 master)
  • SATOH, Takanori (2014 master)
  • HARADA, Hiroyoshi (2014 master)
  • OHSUMI, Tasuku (2014 bachelor)
  • Nyam Amarbayasgalan (2014 bachelor)
  • FUJIMORI, Yoshiki (2014 bachelor)
  • KOHARA, Yuuya (2013 master)
  • SHIMODA, Yasushi (2013 master)
  • ISHII, Takaaki (2013 bachelor)
  • MIZUTOMI, Yamato (2013 bachelor)
  • HIZUME, Kazuya (2012 master)
  • MATSUDA, Yuuji (2012 master)
  • OOSAWA, Shougo (2012 bachelor)
  • OKAMOTO, Masaya (2012 bachelor)
  • KAINUMA, Reiji (2012 bachelor)
  • SAITO, Chihiro (2012 bachelor)
  • AKIYAMA, Mizuki (2011 master)
  • AITA, Masaru (2011 master)
  • MARUYAMA, Takuma (2011 master)
  • MOCHIZUKI, Hirofumi (2011 bachelor)
  • NAKAJI, Yusuke (2011 bachelor)
  • MIYACHI, Kentaro (2011 bachelor)
  • MUKAI, Yasuki (2011 bachelor)
  • OKUYAMA, Kouya (2010 master)
  • KAWAKUBO, Toshihide (2010 master)
  • HOASHI, Hajime (2010 master)
  • MIYABE, Souichi (2010 bachelor)
  • KAWAI, Keisuke (2010 bachelor)
  • SHIBATA, Yousuke (2010 bachelor)
  • AKIMA, Yuuta (2009 master)
  • NOGUCHI, Akitsugu (2009 master)
  • YAEGASHI, Keita (2009 master)
  • ITOU, Noboru (2009 bachelor)
  • TSAGAANTSOOJ, Tuvshinsaikhan (2009 bachelor)
  • KITAHARA, Akio (2008 master)
  • TOU, Shien (2008 master)
  • JOUTOU, Taichi (2008 master)
  • KOIKE, Yuusuke (2008 bachelor)
  • Suwandi (2008 bachelor)
  • TOMIZUKA, Minoru (2008 bachelor)
  • YANAGINARA, Yuuki (2008 bachelor)
  • QIU, Bingyu (2008 JUSST)
  • LIU, Ounan (2007 master)
  • TAKADA, Keisuke (2007 bachelor)
  • NAKANISHI, Yuuya (2007 bachelor)
  • MIHARA, Kazuki (2007 bachelor)
  • WATANABE, Takashi (2007 bachelor)
  • IYOTA, Tatsuya (2006 master)
  • AKUTSU, Takayuki (2006 master)
  • KOBAYASHI, Hiromasa (2006 bachelor)
  • FUKUDA, Hiroko (2006 bachelor)
  • YAMADA, Satoshi (2006 bachelor)
  • NOGUCHI, Daisuke (2006 bachelor)